Zdalne połšczenie online Zdalne połączenie online
ŒledŸ nas na Facebooku Śledż nas na Facebooku
Filmy z praktycznymi poradami programu Filmy z praktycznymi poradami programu

Wdrożenia, Szkolenia i Wsparcie techniczne

\
\
\
\

Profesjonalne wdrożenie umożliwia optymalne wykorzystanie zakupionego oprogramowania.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania
jest wykonywana przez doświadczonych specjalistów firmy Integra Software i obejmuje serwer oraz stanowiska komputerowe. Podczas wdrożenia konfigurowane są różne moduły programu m.in Terminarz, Serwis, Sprzedaż, Magazyn, Kasa/Bank. Ustawiane są także indywidualne parametry dla kartotek pojazdów, kontrahentów, towarów, grup cenowych, stawek rbh, wydruków, prowizji, skrótów klawiaturowych, które dostosowują program do specyfiki danej firmy.
Modułowa budowa i szeroki zakres konfiguracji pozwala używać program zarówno w małych firmach jak i w dużych kompleksach motoryzacyjnych.

 

Przeniesienie (migracja) danych z poprzednio używanego programu pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy z nowym programem. Taka migracja obejmuje kartoteki kontrahentów, towarów, pojazdów i oszczędza wiele czasu w porównaniu do ręcznego przepisania w/w danych. Podczas migracji przenoszone są także stany magazynowe towarów, po czym następuje weryfikacja wartości magazynu zarówno w starym jak w  nowym programie. Opcjonalnie można zamówić migrację  dok. sprzedaży oraz zleceń napraw ze starego programu, tak aby te dane były dostępne na listach dokumentów archiwalnych w nowym programie.Szkolenia z podstawowej obsługi programu pozwalają szybko rozpocząć pracę z nowym programem i zapewniają o wiele lepsze wykorzystanie zakupionego oprogramowania w codziennej pracy serwisu. Szkolenia prowadzone są indywidualnie dla każdego użytkownika programu i polegają na tym, że początkowo szkoleniowiec przedstawia daną funkcję np. wystawienie faktury VAT, a następnie uczestnik szkolenia powtarza ją kilkakrotnie pracując bezpośrednio z programem. Po szkoleniu sprawdzana jest znajomość obsługi programu a także przesyłane są pomagające utrwalić wiedzę materiały pomocnicze w postaci filmów instruktażowych i krótkich instrukcji obsługi.Dodatkowe szkolenia uzupełniające oferowane są głównie dla  zaawansowanych użytkowników programu. Umożliwiają one szersze wykorzystanie zaawansowanych funkcji oraz zapoznanie się z możliwościami nowych wersji oprogramowania. Szkolenia prowadzone są indywidualnie (online) oraz grupowo. Podczas takich zajęć uczestnicy mają możliwość praktycznej pracy z programem na komputerach szkoleniowych.

 

Portal www Integra Support z praktycznymi poradami dot. obsługi programu zawiera informacje dot. często zgłaszanych zagadnień przez klientów korzystających z Hotline. Takie porady przygotowywane są w formie wiadomości wysyłanych do firm posiadających aktualny abonament na aktualizację lub wsparcie techniczne i dotyczą m.in. porządkowania kartotek towarów i kontrahentów, optymalnych ustawień czytnika dowodów rej., wystawiania kompensat oraz funkcji w nowych wersjach programu.

Integra Software posiada nowoczesne zaplecze techniczne pozwalające szybko i sprawnie wdrażać oraz profesjonalnie obsługiwać klientów w zakresie serwisu oferowanego oprogramowania. W/w zaplecze to m.in: nowoczesna telefonia systemowa, światłowodowe łącza internetowe, systemy do zdalnej pomocy, etc.

Grudzień 2008

Wdrożenie/Szkolenie z systemu Integra Truck 7 – Wałbrzych

Dnia 09 grudnia 2008 w siedzibie firmy EnergiaPro GRUPATAURON S.A. w Wałbrzychu odbyło się wdrożenie systemu Integra Truck 7 oraz szkolenie pracowników z obsługi programu.

W okresie przedwdrożeniowym wykonano zdalną instalację oraz
konfigurację sieciową systemu Integra Truck 7 na 9 stanowiskach.

Luty 2008

Wdrożenie Integra Web Katalog w firmie Auto Partner S.A.

Zarząd firmy Auto Partner podjął decyzję o wdrożeniu rozwiązania firmy Integra Software - Integra Web Katalog. System został wybrany ze względu na to, iż wyróżniał się najbardziej zaawansowaną technologią. Integra Web Katalog zapewnia poprzez przeglądarkę internetową szybkie i sprawne wyszukiwanie, oraz zamawianie części zamiennych.

Grudzień 2007

Wdrożenie Integra Web Katalog w firmie Auto Georg

W grudniu 2007 roku wybrano, oraz wdrożono rozwiązanie firmy Integra Software: Integra Web Katalog. Wdrożenie tego systemu znacznie skróciło czas pracy przedstawicieli handlowych. Auto Georg rekomenduje rozwiązanie Integra Web katalog jako sprawny i poprawiający pracę system.

Październik 2007

Wdrożenie systemu Integra w firmie POLCAR

W dniach 9 i 10 października 2007 roku przeprowadzono wdrożenie oraz kompleksowe szkolenie z zakresu obsługi programu, które odbyło się w siedzibie firmy Polcar w Poczesnej k/Częstochowy. Pierwszym krokiem była migracja bazy danych według wcześniej ustalonego formatu.

 

Czerwiec 2007

Wdrożenie w RTC i Euro Truck

W dniach 12-13 czerwca 2007 roku odbyło się wdrożenie, oraz  szkolenie  oprogramowania Integra Software wersji 5.4 Pro w siedzibie firmy RTC sp. z o.o. w Mrokowie pod Warszawą.
Okres przedwdrożeniowy został wykorzystany do instalacji i konfiguracji sieciowej programu Integra Pro na 8 stanowiskach w firmie Euro Truck i 4 stanowiskach w firmie RTC.

Kwiecień 2007

Wdrożenie w firmie BS WARAS

Dnia 23 kwietnia 2007 w siedzibie firmy Waras Service w Rumii, przeprowadzono wdrożenie na 5 stanowiskach komputerowych. Przed bezpośrednim wdrożeniem programu, przeprowadzono  migrację bazy danych, ze starego systemu do nowego rozwiązania. Firma Integra Software, przystosowała stanowiska komputerowe do instalacji oprogramowania, oraz zainstalowała serwer bazy danych.© 2000-2018 by Integra Software