Zdalne połšczenie online Zdalne połączenie online
ŒledŸ nas na Facebooku Śledż nas na Facebooku
Filmy z praktycznymi poradami programu Filmy z praktycznymi poradami programu

Integra CRM Nowość !!!

Oprogramowanie wspomagające biznesową działalność firmy

\

Systemy CRM firmy Integra Software mają na celu nie tylko poprawę organizacji pracy, ale zapewniają również biznesowe wsparcie prowadzonej działalności.

System CRM umożliwia wysyłanie informacji do klientów dotyczących aktualnych promocji, wprowadzanie nowego asortymentu do sprzedaży, o wyprzedaży towarów, itp. Wiadomości mogą być wysyłane grupowo do wielu klientów poprzez SMS lub email. Funkcję powiadomień SMS/email można również wykorzystać dla przekazania klientom innych ważnych informacji np. o rozszerzeniu działalności firmy oraz akcjach promocyjnych.

System zawiera również funkcje dot. przypomnień o bieżących angażach i umożliwia przydzielania i kontrolę realizacji zadań przez pracowników firmy.

Integra RCP

System RCP - rejestr czasu pracy

\

W ofercie firmy Integra Software jest już dostępny system RCP. Jego głównym zadaniem jest kontrola czasu pracy pracowników. firmy. Integra RCP pozwala rejestrować czas pracy pracowników oraz ich nieobecności. Ponadto możemy dowolnie skonfigurować i przyporządkować harmonogram pracy danemu pracownikowi bądź całej grupie.

Dodatkowo funkcjonalność umożliwia ewidencję urlopów, zwolnień, spóźnień itp. a także eksport danych do systemów kadrowo-płacowych. Rejestracja czasu pracy (rozpoczęcie, przerwy, zakończenie) jest prowadzona na podstawie wymiany danych z nowoczesnym czytnikiem kart zbliżeniowych w które są wyposażani pracownicy firmy.
 

Integra Terminarz Nowość !!!

Oprogramowanie do planowania prac serwisowych

Terminarz firmy Integra Software umożliwia sprawne planownie prac serwisowych i pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału serwisu co wpływa na poprawę rentowności i usprawnia
funkcjonownie każdej firmy.

Integra Terminarz polecamy wszystkim firmom prowadzącym róznego rodzaju serwisy: m.in serwisy pojazdów, serwisy sprzętu, urządzeń oraz podzespołów.© 2000-2018 by Integra Software