Zdalne połšczenie online Zdalne połączenie online
ŒledŸ nas na Facebooku Śledż nas na Facebooku
Filmy z praktycznymi poradami programu Filmy z praktycznymi poradami programu
\

System CRM umożliwia wysyłanie informacji do klientów dotyczących aktualnych promocji, wprowadzanie nowego asortymentu do sprzedaży, o wyprzedaży towarów, itp. Wiadomości mogą być wysyłane grupowo do wielu klientów poprzez SMS lub email. Funkcję powiadomień SMS/email można również wykorzystać dla przekazania klientom innych ważnych informacji np. o rozszerzeniu działalności firmy oraz akcjach promocyjnych.

System zawiera również funkcje dot. przypomnień o bieżących angażach i umożliwia przydzielania i kontrolę realizacji zadań przez pracowników firmy.

Integra RCP

System RCP - rejestr czasu pracy

\

W ofercie firmy Integra Software jest już dostępny system RCP. Jego głównym zadaniem jest kontrola czasu pracy pracowników. firmy. Integra RCP pozwala rejestrować czas pracy pracowników oraz ich nieobecności. Ponadto możemy dowolnie skonfigurować i przyporządkować harmonogram pracy danemu pracownikowi bądź całej grupie.

Dodatkowo funkcjonalność umożliwia ewidencję urlopów, zwolnień, spóźnień itp. a także eksport danych do systemów kadrowo-płacowych. Rejestracja czasu pracy (rozpoczęcie, przerwy, zakończenie) jest prowadzona na podstawie wymiany danych z nowoczesnym czytnikiem kart zbliżeniowych w które są wyposażani pracownicy firmy.
 

Moduły wspomagające biznesową działalność firmy

Systemy firmy Integra Software mają na celu nie tylko poprawę organizacji pracy, ale zapewniają również biznesowe wsparcie prowadzonej działalności. Program może posiadać dodatkowe narzędzia do weryfikacji  czasu pracy jak i moduły CRM dot. przypomnień o okresowych naprawach oraz umożliwiające delegowanie i weryfikację wykonania powierzonych zadań. © 2000-2019 by Integra Software