English version
 • Integra Car 7 Zlecenia
 • Integra Car Elektroniczny odczyt danych z dowodów rejestracyjnych
 • Integra Katalog czasów
 • Integra Car 7
  Moduł zdjęć i uszkodzeń pojazdu
  .
  • Szybki opis uszkodzeń przy wstępnych
   oględzinach pojazdu
  • Baza schematów graficznych dla
   pojazdów
    z wyszczególnieniem
   elementów nadwozia
 • Integra Data Service
 • Integra Car Truck Terminarz napraw
 • Integra Car 7 Funkcje CRM
 • Integra Car 7 Tyre Service
 • Integra Car Truck Firma Obsługa sprzedaży części i akcesoriów
 • Integra Car Kompleksowa obsługa magazynu
 • Integra Car Truck Firma Import elektronicznych faktur
 • Integra Car Truck 7 obsługa zamienników
 • Integra Car / Truck 7
  Dedykowane wydruki
  • Szybkie wysyłanie dokumentów w
   formie elektronicznej
  • Zlecenia napraw, karty serwisowe
  • Faktury VAT
  • Zamówienia
  • Kosztorysy
 • Integra Car Współpraca z katalogami części i systemami serwisowymi
 • Integra Car 7 Raporty
 • Kontrola dostępu
 • Integra Car Opinie

Integra Car 7 - program dla serwisów samochodowych

Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Hala napraw

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Oględziny pojazdu

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Obsługa klientów

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Rozliczenia pracowników

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Naprawy lakiernicze

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Opis uszkodzeń

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych
Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Funkcje dot. poj. zast.

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Wydruki

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Zlecenie naprawy

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Opis uszkodzeń

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Opis uszkodzeń

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Opis uszkodzeń

Integra Car 7 - Dedykowane funkcje dla serwisów blacharsko - lakierniczych

Opis uszkodzeń

Oprogramowanie Integra Car 7 BL znacznie usprawnia organizację pracy serwisu, a także pozwala osiągnąć wyższą rentowność prowadzonej działalności.

W programie można znaleźć wiele funkcji, które wspomagają obsługę napraw blacharsko-lakierniczych, ewidencję dokumentacji dot. likwidacji szkód oraz rozliczenia za wykonane naprawy.

Program pomaga również optymalnie wykorzystać serwis oraz potencjał lakierników, blacharzy, mechaników oraz innych pracowników serwisu.

System Integra 7 BL posiada również wiele innych funkcjonalności dot. kompleksowej obsługi serwisu, sprzedaży części i rozliczeń finansowych.

Zlecenia napraw mogą obejmować obsługę pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Bieżąca sytuacja serwisu widoczna jest na liście otwartych zleceń wraz z podglądem zakresu zleconych napraw.

Każdy pojazd może mieć określoną lokalizację, w której aktualnie się znajduje np. Blacharnia, Lakiernia, itp. Integra 7 zapewnia szybką obsługę zleceń od przyjęcia pojazdu do serwisu, do momentu rozliczenia naprawy.

Funkcje CRM Zadania umożliwiają sprawną ewidencję dokumentacji dotyczącej likwidacji szkód oraz zapewniają bardzo wygodną obsługę korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi. Moduł CRM umożliwia również wprowadzenie przypomnień, dla których określamy termin realizacji, opis, ważność, itp.

System pozwala przydzielać i kontrolować zadania dla poszczególnych pracowników firmy. Mogą być to zadania indywidualne np. tel. do klienta, zamówienie części, kontakt z likwidatorem lub rzeczoznawcą. Zadania mogą być powiązane z naprawianymi pojazdami oraz kontrahentami firmy.

Dla serwisów blacharsko-lakierniczych przygotowano dedykowane funkcje zapewniające szybki opis uszkodzeń pojazdów, słownik kodów lakierów*, wypożyczalnię pojazdów zastępczych, ewidencję dokumentacji szkody pojazdu w zleceniu, itp.*

Lista funkcji dla serwisów blacharsko-lakierniczych dostępnych w aktualnej wersji prog. Integra 7:

 1. Wybór w zleceniu ubezpieczyciela, który pokrywa koszty usunięcia szkody.
 2. Obsługa zleceń dotyczących napraw powypadkowych.
 3. Wprowadzanie dokumentacji fotograficznej dla zlecenia przed i po naprawie powypadkowej.
 4. Terminarz pracy serwisu z podziałem na serwisantów oraz stanowiska dot. mechaniki, rozbrajania i uzbrajania pojazdów, blacharni, lakierni.
  • funkcje rezerwacji części, materiałów, lakierów, itp.
  • obsługa napraw powypadkowych (rezerwacja z wyborem wielokrotnym wg dni i tygodni)
  • moduł obsługi rezerwacji terminu na stronach WWW
  • ocena optymalnego wykorzystania stanowisk naprawczych, komór lakierniczych, itp.
 5. Szybki opis uszkodzeń przy wstępnych oględzinach pojazdu (przed przyjęciem do serwisu)
 • baza schematów graficznych dla pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych z wyszczególnieniem elementów nadwozia pojazdu.
 1. Informacja dot. lokalizacji pojazdu: Blacharnia, Lakiernia, Zbrojenie , itp.
 2. Ewidencja zleceń dot. napraw powypadkowych wg numeru szkody (wyświetlanie nr na listach, wyszukiwanie, drukowanie na zleceniu, itp.).
 3. Zapisywanie w zleceniu naprawczym protokołów szkody, protokołów dodatkowych oględzin, oświadczeń klientów oraz innych dokumentów dot. szkody.
 4. Obsługa w zleceniu naprawy dodatkowych cech własnych dla kontrahenta i pojazdu.
 5. Obsługa wypożyczalni pojazdów zastępczych
 • wystawianie z poziomu zlecenia naprawy umów dot. wynajęcia pojazdu z automatycznym uzupełnianiem danych kontrahenta i pojazdu
 • grafik z terminarzem pojazdów zastępczych
 • rezerwacja pojazdów zastępczych
 • informacja w zleceniu naprawy oraz na liście zleceń z jakiego pojazdu zastępczego korzysta dany klient.
 1. Ewidencja nr umów do obsługi napraw powypadkowych dla flot pojazdów.
 2. Możliwość definiowania dodatkowych pól wg indywidualnych potrzeb serwisów blacharsko-lakierniczych.
 3. Obsługa niezależnego magazynu dla mieszalni lakierów z obsługą sprzedaży lakierów w mililitrach.
 4. Faktury zbiorcze z kilku zleceń naprawy zawierające specyfikacje napraw powypadkowych.
 5. Dokumenty wzorcowe dot. napraw powypadkowych m.in. wniosek o dodatkowe oględziny pojazdu, umowa wynajmu pojazdu zastępczego, zgłoszenie szkody, itp.
 6. Funkcje dotyczące samochodów zastępczych:
  • przyporządkowanie pojazdów zastępczych na liście zleceń naprawczych
  • umowa wynajmu z automatycznym uzupełnieniem danych klienta i pojazdu wg zlecenia
  • grafik zarezerwowanych oraz aktualnie „wypożyczonych” pojazdów zastępczych.

Lista funkcji dla serwisów blacharsko-lakierniczych, które planujemy wprowadzić w kolejnych wersjach oprogramowania Integra *:

 1. Katalog kolorów pojazdu
  • słownik kolorów lakieru: kolor podstawowy, cecha dodatkowa: metalizowany (metalic), perła
  • kod koloru wg producenta pojazdu
  • indeks kolorów wg producentów lakieru: Standox, Glasurit, itp.
 2. Wymiana danych z systemem Audatex - możliwość importu kosztorysów przygotowanych w programie AudaNet info 1. / strona www.audanet.pl
 3. Obsługa protokołów nieściągalności należności za naprawę.
 4. Integracja Terminarza pracy serwisu z Google Calendar.
 5. Możliwość wystawiania kilku faktur do jednego zlecenia naprawy powypadkowej
  • za część prac związanych z usunięciem szkody wystawiamy fakturę na ubezpieczalnię,
  • za pozostałą część dot. dodatkowych prac nie związanych z wypadkiem wystawiamy fakturę lub paragon na klienta.

Poza wyżej wymienionymi funkcjami oprogramowanie Integra Car 7 BL zawiera wiele funkcji zapewniających kompleksową obsługę serwisu, sprzedaży części zamiennych i rozliczeń finansowych firmy.
Raporty programu pozwalają weryfikować opłacalność funkcjonowania serwisu z podziałem na naprawy blacharskie, lakiernicze, mechaniczne, itp. Analiza naprawionych pojazdów jest bardzo pomocna przy zakupie specjalistycznych narzędzi i urządzeń diagnostycznych, a magazynowe raporty dostaw i rotacji towarów pozwalają efektywnie zarządzać magazynem.

Katalog wyceny napraw umożliwia szybkie ustalenie ceny naprawy w oparciu o oryginalne dane producentów pojazdów uwzględniające ich indywidualne wyposażenie. Pomyłki przy podawaniu cen dotyczących usług, powodują wymierne straty dla każdego serwisu. Aby zapobiec takim zdarzeniom potrzebne są sprawdzone informacje niezbędne do poprawnej kalkulacji prac warsztatowych.


Prowizje serwisantów.

Prowadząc ewidencję czasu pracy serwisantów dla poszczególnych usług można ocenić ich efektywność i rozliczać wynagrodzenia prowizyjne. Do każdej usługi można przydzielić jednego lub kilku mechaników z różnym udziałem procentowym. Prowizje serwisantów można rozliczać wg ilości Rbh lub kwoty za usługę. Ilość Rbh przypisana serwisantom może być niezależna i różna od ilości Rbh zawartej na fakturze.

Podobna ewidencja jest dostępna w obszarze sprzedaży części i pojazdów. 

 
 

Odsłony: 5171

Opinie klientów - Integra Car 7

 • PHU Bedmot - Bełżyce

  Program okazał się tak dobry, że już po trzech miesiącach od wdrożenia w Bełżycach wykupiliśmy ten produkt do naszej drugiej placówki handlowej w Niedrzwicy. Okazuje się, że program Integra Car 7 to narzędzie bez którego nie wyobrażamy sobie pracy...

  Czytaj więcej...

 • Bosch-Service Garnec - Oborniki

  W okresie 28 letniej działalności naszej firmy jest to trzeci program, który użytkujemy, naszym zdaniem najlepszy, posiadający wiele funkcji, które pozwalają zarządzać pracą serwisu.
  Program jest bardzo szybki oraz stabilny.

  Czytaj więcej...

 • SPZOZ RM Meditrans - Siedlce

  System pozwolił na usprawnienie pracy serwisu, co w konsekwencji przekłada się na szybszą i kompleksową obsługę klientów. Dzięki programowi prowadzenie gospodarki magazynowej stało się dużo prostsze i mniej czasochłonne. Program posiada przejrzyste kartoteki (np. kontrahentów, pojazdów, towarów), co jest szczególnie ważne dla szybkości generowania różnych dokumentów typu zlecenia, czy faktury.

  Czytaj więcej...

 • PHU Auto-Chojnacki Wągrowiec - sieć serwisowa Bosch-Service

  Program umożliwia nam szybką i profesjonalną obsługę klienta. Bardzo dużym ułatwieniem jest możliwość automatycznego importowania danych z ESI[tronic] oraz wyceniania czasu naprawy przez AuDaCon. Szczególnie pomocne są moduły umożliwiające sprawne otwieranie zleceń przy wykorzystaniu czytnika kodów dwuwymiarowych, import elektronicznych faktur od dostawców, możliwość kontroli historii obsługi samochodu, kompletna obsługa magazynu z monitorowaniem płatności i realizacji przelewów bankowych. Przypisanie mechaników do napraw pozwala precyzyjnie oszacować efekty pracy i rozliczenie wynagrodzeń w systemie prowizyjnym. Zaawansowane funkcje raportów pozwalają lepiej zarządzać firmą.

  Czytaj więcej...

 • Stacja Obsługi samochodów Zbigniew Gawroński - sieć serwisowa AutoCrew

  Wcześniej korzystaliśmy z różnych programów obsługujących serwis pojazdów między innymi program "Stacja" firmy Rowil jednak po przejściu na program Integra 7 od stycznia 2012r zainstalowanego na trzech stanowiskach zauważyłem dużą poprawę w szybkości obsługi klienta przy przyjmowaniu zleceń a jest to spowodowane łatwością obsługi w/w programu. Program ten jest fajne rozbudowany o inne moduły usprawniające nam pracę np. przechowalnia opon klientów.

  Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa technologii cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem