Zdalne połšczenie online Zdalne połączenie online
ŒledŸ nas na Facebooku Śledż nas na Facebooku
Filmy z praktycznymi poradami programu Filmy z praktycznymi poradami programu

Różnice Integra 7 <-> Integra 5 Pro

wiadomość w przygotowaniu

Dokument PZ

Dokument PZ

Wprowadzanie danych pojazdu przez dowód rejestracyjny

Dowód rej.

Faktura VAT

Faktura VAT

Faktura zakupu

Faktura zakupu

Karta kontrahenta

Karta kontrahenta

Konfiguracja skrótów klawiaturowych

Konfig. skrótów klaw.

Opis uszkodzeń pojazdów

Opis uszkodzeń

Praca na wielu oknach

Praca na wielu oknach

Zgłaszanie uwag do progr.

Zgłaszanie uwag

Zlecenie tow+usł

Zlecenie tow+usł

Budowa Integry 5.x

Budowa Integry 5.x

Budowa IMS 7.0

Budowa IMS 7.0

Zlecenie naprawy

Zlecenie naprawy

Zlecenie naprawy

Zlecenie naprawy

CRM / Zadania

CRM / Zadania

Karta przechowalni opon

Karta przechowalni

 1. Nowy design poprawiający wygodę i szybkość pracy z programem.
 2. Nowe karty zleceń umożliwiające nawet trzykrotnie szybsze wystawiane zleceń:
  - 3 obszary zlecenia (przyjęcie pojazdu, naprawa i rozliczenie)
  - pominięcie korzystania z kartotek, zapisujemy nowe dane 
    bezpośrednio z danego okna karty zlecenia (słynne: utwórz -> wybierz, utwórz -> wybierz, itd.)
  - słownik zgłoszonych usterek,
  - moduł uszkodzeń pojazdu
  - karta dow. rejestracyjnego - możliwość indywidualnego   
    zapisywania danych pojazdu, kontrahenta
  - przepisywanie usług do zlecenia
  - funkcje dot. współpracy z systemami serwisowymi
  - funkcja przechowalni opon
  - możliwość zamykania zleceń bez konieczności wystawiania dok. 
    sprzedaży - koszt naprawy (efekt lustra dla zakładek w dok. zleceń z dok sprzedaży, fakturę można wystawić do kilku zleceń)
  - szybkie dodawanie towarów i usług tzw. z ręki (bez konieczności zakładania nowych kartotek)
  - nowe funkcje dot. wyboru wielokrotnego
  - możliwość tworzenia dok. wew. wg cen zakupu i "0" stawki VAT
 3. Szybkie zlecenia:
  - wykorzystywane są przy wymianie oleju, kontroli świateł itp. usługach
  - umożliwiają przyjęcie pojazdu do naprawy nawet w kilkanaście sekund
  - zawierają podstawowe dane dot. pojazdu, kontrahenta oraz zakresu naprawy
 4. Moduł CRM/Zadania
  - automatycznie przypomina o konieczności wymiany   
    eksploatacyjnych części pojazdu
  - wspomaga działania biznesowe firmy np. grupowy mailing do klientów np. promocja na opony zimowe, poszerzenia zakresu oferowanych usług np. o serwis klimatyzacji lub rozszerzenia diagnostyki o marki japońskie (np. po zakupie testera do takich pojazdów)
  - export danych do formatu *.xls np. w celu automatycznego zaadresowania setek kopert do wysyłki materiałów tradycyjną pocztą,
  - obsługa wysyłania wiadomości SMS* (np z przypomnieniem o terminie naprawy)
  - zadania dla poszczególnych pracowników
  - możliwość tworzenia zadań dot. kontrahentów Inne funkcje
  - lista pozycji do zrobienia,
  - funkcja przypomnień (wyskakujące okno PopUp) - możliwość dodania przypomnień nie związanych z naprawą pojazdu, np. porządki w magazynie, tel. w sprawie reklamy,
  - statusy zadań, itd.
  - grupowe wysyłanie wiadomości email
  (np. dot. świadczenia nowych usług np. dla marki MB, przed akcją promocyjną , bezpłatnym przeglądem, itp.)
  - korespondencja seryjna
 5. Nowy moduł Przechowalnia opon
  - pozwala na prowadzenie ewidencji przyjmowanych opon przy pomocy Kart przechowalni
  - umożliwia zapisanie szczegółów dot. parametrów opon oraz lokalizacji w przechowalni
 6. Praca na wielu oknach
  W jednym czasie:
  - przyjmujemy dostawę do magazynu
  - otwieramy zlecenie,
  - wystawiamy fakturę, np. na pasek klinowy.
  Mamy możliwość wyświetlenia dwóch tego samego rodzaju dokumentów obok siebie np. Tworząc nowy PZ przy dostawie możemy obok wyświetlić inny dokument PZ.
 7. Możliwość wywoływania poszczególnych funkcji przez skróty klawiaturowe
  - możliwość własnej konfiguracji skrótów wg preferencji użytkowników
 8. Nowy moduł Finanse Firmy
  - obsługa różnych stawek VAT
  - możliwość wystawienia kilku korekt do jednej faktury zakupu
  - dostęp do dok. zakupowych wg konkretnych uprawnień w poszczególnych modułach sprzedaży
 9. Nowy moduł Terminarza napraw
  - wybór pojazdów i kontrahentów z bazy
  - wybór usterek i usług z poziomu słownika
  - możliwość dołączania przygotowanych kosztorysów do terminów napraw
  - kopiowanie danych o pojeździe, kontrahencie i zakresie naprawy przy tworzeniu zlecenia
  - możliwość przygotowania rezerwacji towaru dla umówionej naprawy
 10. Moduł dla serwisów blacharsko-lakierniczych (i nie tylko)
  - moduł z graficznym interfejsem do szybkiego opisu uszkodzeń zewnętrznych podczas przyjęcia pojazdu do naprawy
  - zawiera wiele rodzajów pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych
  - zakres pojazdów jest zależny od wykorzystywanego modułu
 11. Współpraca z bazą czasów napraw np. AuDaCon, Autodata, ESI[tronic]
  - dynamiczna wymiana danych z powyższymi systemami
  - wybór konkretnej informacji do danego pojazdu np. dot. wymiany paska rozrządu (AuDaCon, Autodata, Vivid)
  - import czasów napraw (AuDaCon, ESI[tronic], Autodata)
 12. Funkcje rezerwacji towaru

  Możliwość aktualizacji online (przy korzystaniu z "Integra Support")

  14. Możliwośc zgłaszania uwag do programu

  15. Możliwość obsługi funkcji programu na trzech poziomach
  - standardowe menu programu (jak w Integra. 5)
  Dodatkowo w Integra 7:
  - ikony na pasku zadań
  - menu kontekstowe
  - skróty klawiaturowe

  16. Współpraca z Elektronicznymi Katalogami części zamiennych ADBS Katalog / AP Katalog II, etc. ułatwiająca dobór i zmawianie części zamiennych u dostawcy m.in.
  - wyszukiwanie towarów w ofercie, gdy dany towar nie jest dostępny w magazynie warsztatu lub sklepu (program automatycznie przełącza użytkownika do oferty dostawcy, z wybranym nr katalogowym części)
  - kontrola pozycji w magazynie serwisu lub sklepu przed dodaniem jej do zamówienia w  Katalogu,
  - Automatyczne Wywołanie Katalogu z wybranym w zleceniu pojazdem ( zdecydowanie skraca czas doboru części)
  - inne funkcje integrujące Programy do obsługi warsztatu z Elektronicznym katalogiem części.

  17. Zaawansowana współpraca z systemami serwisowymi AuDaCon, Autodata, ESI[tronic], Vivid
  - dynamiczna wymiana danych poprzez serwer DDE, COM, WEB Service
  - wymiana danych pomiędzy systemami w zakresie towarów, usług, pojazdów
  - możliwość importu kosztorysów przygotowanych w systemach zew.
  - bazy pojazdów umożliwiające identyfikację pojazdu w systemach serwisowych
  - informacja w zleceniu Integra 7 jaki jest dostępny zakres danych w systemie serwisowym

  18. Moduł wydruku - lista funkcji (nie występują problemy dot. drukowania logo, jak w przypadku Integry 5)
  - wysyłanie dokumentu przy pomocy email
  - zapis dokumentów w różnych formatach np. pdf, jpg, html, rtf, itp.
  - możliwość zapisu faktury w dwóch formatach programu Excel
  - funkcja przeszukiwania danych zawartych w dokumencie (do wykorzystania np. w Arkuszu spisu z natury)
  - możliwość edycji wyglądu oraz rozmieszczenia pozycji na wydrukach - wiele innych funkcji
  - możliwość modyfikacji danych na dokumencie przed jego wydrukiem, itp. (opcja wymaga dodatkowej , płatnej licencji).

« powrót do listy

wyświetleń: 2958

© 2000-2018 by Integra Software