Zdalne połšczenie online Zdalne połączenie online
ŒledŸ nas na Facebooku Śledż nas na Facebooku
Filmy z praktycznymi poradami programu Filmy z praktycznymi poradami programu

Lipiec 2008

Regulamin promocji: Letnia promocja Integra 7

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Promocji pod nazwą Integra 7 jest firma CDS Mioduszewski - Integra z siedzibą w Koszalinie przy ul. Orlej 4a.
2. W Promocji może brać udział każda firma, która prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, zwana dalej Uczestnikiem Promocji.
3. Okres trwania Promocji: do 31.08.2008 r.

§ 2. Zasady Promocji
1.Promocja polega na tym, że każda firma, która w terminie określonym w §1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu zakupi licencję oprogramowania Integra 7 otrzyma bezpłatnie na 1 stanowisko moduły: Czasy napraw dla samochodów osobowych i dostawczych (Abo. 12 mies.), moduł CRM oraz moduł SMS Aktywacja konta. Katalogowa wartość modułów 3.799zł netto. Dodatkowo w ramach zakupionej licencji Uczestnik Promocji otrzyma bezpłatnie: 
a) Przeniesienie danych z poprzednio używanego systemu m.in. kartoteki kontrahentów, pojazdów
b) Zdalną instalację i konfigurację oprogramowania optymalną dla indywidualnych potrzeb firmy
c) Pakiet Integra Support zapewniający bezpłatną aktualizację do nowych wersji systemu oraz wsparcie techniczne dotyczące obsługi oprogramowania. (Abo 12 mies.)
d) Bardzo skuteczny program antywirusowy - NOD32 (Abo 12mies.)e) Udział w szkoleniu grupowym dot. obsługi oprogramowania Integra 7
2.Za zakup oprogramowania przez Uczestnika Promocji uznaje się moment uregulowania należności za zakupione oprogramowanie.
3. Rabat, o którym mowa w § 2 pkt. 1 nie kumuluje się z innymi promocjami i rabatami z tytułu umów handlowych.

§ 3. Postanowienia końcowe
1.Liczba licencji oprogramowania Integra 7 biorących udział w Promocji jest ograniczona.
2.Integra zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji we wcześniejszym terminie.
3.Integra zastrzega sobie również prawo do przedłużenia okresu Promocji.

 

« powrót do listy

wyświetleń: 424

© 2000-2018 by Integra Software